Контакт телефони

Предсједник друштва:    МИЛОЈКО ТОДОРОВИЋ     065/581-354
Секретар друштва:          ГОРДАНА ШАТАРА              066/478-558